Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

   krycipsi1           Naprodej1

Německý ohař krátkosrstý

Země původu: Německo.

Užití: mnohostranně použitelný lovecký pracovní pes (JGH).

Klasifikace FCI: skupina 7 - ohaři, sekce 1.1 Kontinentální ohaři typ "Brague" s pracovní zkouškou.

Všeobecný vzhled: ušlechtilý, harmonický pes, jehož stavba těla zaručuje sílu,vytrvalost a rychlost. Vzpřímený postoj, plynulé zevní linie, suchá hlava,dobře nesený prut, tvrdá lesklá srst a prostorné a harmonické pohyby jeho ušlechtilost podtrhují. Důležité poměry mír: délka trupu by měla poněkud přesahovat výšku v kohoutku.

Povaha/charakter: pevná, vyrovnaná, spolehlivá, krotký temperament, ani nervózní, bázlivý, ani agresivní.

Hlava: suchá, výrazná, ani příliš lehká, ani moc těžká. Sílou, délkou odpovídá tvaru těla a pohlaví.

Lebka: dosti široká, ploše vyklenutá lebka se slabě zvýrazněným týlním hrbolem, ne příliš hlubokou čelní rýhou se zřetelně utvářenými nadočnicovými oblouky.

Stop: jen mírně vyvinutý.

Nos: poněkud vysunutý, nozdry dostatečně široké, jakož i pohyblivé. Zásadně vždy hnědý, u černých nebo černých běloušů černý. Jen když je základní barva bílá je přípustný masitě nebo skvrnitě zbarvený nos.

Morda: dlouhá, široká, hluboká a silná, aby usnadňovala psovi správné nošení zvěře. Hřbet nosu při pozorování ze strany vykazuje lehké vyklenutí ve všech přechodech od ušlechtile zformovaného ramseského nosu až po nepatrné zvýšení nad přímou čáru, u psů toto silněji výrazné. Méně odpovídá požadavku avšak je ještě přípustný hřbet nosu se zcela rovnou linii nosu, zatímco proláklý (konkávní) nos je těžkou chybou.

Pysky: přilehlé, nikoliv příliš silně převislé, dobře pigmentované. Z nosu spadají až po dělící bod skoro svisle dolů, pak probíhají plochým obloukem až do řádně výrazného koutku pysků.

Čelisti/zuby: silné čelisti s perfektním, pravidelným a úplným nůžkovým skusem, při čemž má horní řada řezáků přesahovat přes dolní a zuby mají stát v čelisti téměř svisle. 42 zdravých zubů, podle vzorce chrupu.

Líce: silné, dobře osvalené.

Světla: střední velikosti, ani nevystupují (vypoulené), ani zapadlé v jamce. Ideální barva je temně hnědá. Víčka dobře přiléhají.

Závěs: přiměřeně dlouhý, vysoko a široce nasazený, hladký a bez záhybů, těsně přiléhající k hlavě, dole tupě zaoblený. Ani masitý, ani příliš jemný. Délka závěsu má při položení dopředu končit asi u koutku pysku.

Krk: délkou harmonický k celkovému vzhledu, k trupu se pozvolna rozšiřuje Šíje velmi svalnatá a lehce klenutá. Těsně přiléhavá kůže hrdla.

Horní linie: přímá, mírně se svažující.

Kohoutek: zřetelný.

Hřbet: pevný, dobře osvalený. Trny obratlů mají být kryty svalovinou.

Bedra: krátká, široká, svalnatá, rovná nebo lehce klenutá. Přechod hřbetu do beder těsně a řádně uzavřený.

Záď: široká a dostatečně dlouhá, ne krátce sražená a spadá k prutu jen lehce, dobře osvalená.

Hrudník: hlubší než širší s dobře výrazným předhrudím a pokud možno dozadu dosahující hrudní kosti. Hrudní kost a loketní kloub mají ležet ve stejné výšce. Žebra dobře klenutá, ani plochá, ani sudovitá. Zadní volná žebra správně dosahující dolů.

Spodní linie: elegantním obloukem lehce vytažená, probíhající dozadu, suchá.

Prut: vysoko nasazený, v nasazení silný, pak se ztenčuje, středně dlouhý. Pro loveckou službu krácen asi o polovinu. V klidu spadá dolů, v pohybu je vodorovně a ne příliš vysoko nad linii hřbetu. Nesmí být nesen silně zakřivený. (V zemích kde zákonodárce zakázal kupírování může být prut ponechán přirozený. Měl by dosahovat k hleznu a měl by být nošen rovně, nebo lehce šavlovitě zakřivený.)

Končetiny přední - hrudní: pozorováno ze předu přímé a rovnoběžné, pozorováno ze strany stojí dobře pod tělem.

Plece: šikmo a do zadu ploše přiléhající lopatka. Silné, suché svalstvo. Dobré zaúhlení mezi lopatkou a předloktím.

Rameno: pokud možno dlouhé, řádně a suše osvalené.

Loket: přiléhá k tělu, ale není vtlačený, ani vytočený, ani stočený dovnitř, umístěný daleko dozadu.Správné zaúhlení mezi ramenem a předloktím.

Předloktí: rovné, dostatečně osvalené. Silné, ne příliš hrubé kosti.

Kloub zápěstní: silný.

Nadprstí: minimální zaúhlení vůči předloktí, nestojí příkře.

Přední tlapky: okrouhlé až lžícovité s řádně vzájemně přilehlými dostatečně vyklenutými prsty. Silné drápy.Hrubé, odolné polštáře tlapek. Spočívají paralelně, ani ve stoji ani v pohybu se nevytáčejí do stran.

Zadní běhy: posuzováno ze zadu přímé a rovnoběžné. Řádné zaúhlení. Silné kosti.

Stehno: dlouhé, široké a svalnaté. Řádné zaúhlení mezi pánvi a stehnem.

Koleno: silné s řádným zaúhlením mezi stehenní a bércovou kostí.

Bérce: dlouhé, svalnaté a šlachovité. Řádné zaúhlení mezi stehenní a bércovou kosti.

Hlezno: silné.

Nárt: svisle postavené, silné. 

Zadní tlapy: okrouhlé až lžícovité s řádně vzájemně přilehlými, dostatečně klenutými prsty. Silné drápy. Hrubé odolné polštářky tlap. Spočívají paralelně, ani ve stoji, ani v pohybu se nevytáčejí do strany.

Pohyb: prostorný, s velkým záběrem a odpovídajícím výkrokem v předu i vzadu. Pohyb rovnoběžný a přímý, při tom správně vzpřímené držení těla. Mimochod je nežádoucí.

Kůže: silně přiléhavá bez tvorby záhybů.

Srst: krátká a hustá na pohmat má být hrubá a tvrdá. Na hlavě a závěsu má být tenčí a kratší, vespod prutu nemá být nápadně delší. Měla by pak pokrývat celé tělo.

Barva:

 • hnědá s malým množstvím bílých nebo stříknutých znaků na hrudi a bězích .
 • tmavě hnědý bělouš s hnědou hlavou, hnědými plotnami nebo tečkami. Základní barva tohoto psa není hnědá s bílou, nebo bílá s hnědou, ale srst vykazuje onu směs hnědé a bílé, tak ceněnou pro praktickou loveckou práci Na vnitřní straně zadních běhů, jakož i na špičce prutu je zbarvení často světlejší.
 • světle hnědý bělouš s hnědou hlavou, hnědými plotnami, skvrnami, nebo bez ploten. Při tomto zbarvení se vyskytují hnědé chlupy v menšině, převládají bílé chlupy.
 • bílý s hnědou kresbou na hlavě, hnědými plotnami nebo skvrnami.
 • černá barva v týchž odstínech jako barva hnědá, respektive barva hnědého bělouše.
 • žluté pálení se připouští.chyby ve vzpřímenosti, chyby v pohlavním typu.

Velikost: výška v kohoutku u psů 62 až 66 cm, u fen 58 až 63 cm.

Chyby: na každou odchylku od výše uvedených bodů se hledí jako na chybu, jejíž hodnocení by mělo být v přesném poměru ke stupni odchylky.

 • příliš krátká morda.
 • příliš silné, nebo příliš malé pysky.
 • příliš světlé oko, světle žluté (dravčí).
 • chybění celkem 2 zubů ( P1 a M3), tj. z celkem čtyř zubů P1 a 2 zubů M3 mohou.
 • scházet nejvýše 2 zuby.
 • příliš dlouhý, příliš krátký, příliš těžký, příliš úzko nasazený, nebo vytočený závěs.
 • volná kůže na krku.
 • lehce kapří hřbet.
 • příliš krátká záď.
 • strmá záď.
 • příliš hluboký hrudník.
 • prut nošený vysoko nad hřbet, nebo silně zkroucený.
 • lokty vytočené navenek nebo dovnitř. Vbočení nebo vybočení prstů.
 • strmá pánevní končetina.
 • lehce sudovitý postoj, lehký kravský postoj, úzký postoj.•    těžkopádná lymfatická, hrubá stavba těla.


Těžké chyby:

 • špičatá morda. Prohnutý (konkávní) nosní hřbet.
 • výrazný stop.
 • nos masově zbarvený, skvrnitý (kromě bílé zákl. barvy).
 • klešťový skus, jakož i částečné kleště. (U psů starších než 4 roky nemají tak zvané stařecké kleště žádný vliv na hodnocení, pokud potvrdí klub NKO, že na předchozí chovné přehlídce pes měl zjištěn korektní skus.
 • zřetelný kapří hřbet, lehce spadavý hřbet.
 • podstatně chybějící hloubka hrudi, nevýrazné předhrudí, příliš plochý nebo sudovitý hrudník.
 • silně navenek nebo dovnitř vytočené loketní klouby.
 • měkký, příliš silně zvýrazněný nadprstí kloub přední tlapy.
 • těžkopádná chůze.
 • silně kravský nebo sudovitý postoj jak ve stoje, tak v pohybu.
 • odchylky více než 2 cm od stanovené kohoutkové výšky.
 • zvýšená pánev.
 • vzpříčené prsty.
 • ploché tlapy.


Vylučující chyby:

 • hrubé odchylky od pohlavního výrazu.
 • cházení více než 2 zůbů z celkem 4 P1 a 2 M3, scházení jednoho nebo více (kromě P1 a M3), neviditelné zuby platí za chybějící zuby pokud klub NKO nepotvrdí, že na předchozí chovné přehlídce byla zjištěna jeho existence.
 • předkus nebo podkus, křížový skus jakož i všechny přechodné formy k nim.
 • hodně volná víčka, ektropium, entropium, distichiasis (dvojitá řada řas).
 • silně spadavý hřbet, zakřivení obratlů.
 • deformovaný hrudní koš, např. odsazená hruď.
 • vlčí prsty a paspárky.
 • rozštěpení čelisti a pysků.
 • nadpočetné zuby mimo řadu zubů.
 •  jakýkoliv okruh slabých povah.


Poznámka: psi musí mít patrná dvě varlata plně sestouplá v šourku.

 

Německý ohař drátosrstý

Země původu: Německo.

Užití: V souladu s jeho určením všestranně upotřebitelného loveckého psa musí mít všechny vlohy, které se požadují od německého drátosrstého ohaře, a musí být použitelný ke všem pracím na poli, v lese i ve vodě před výstřelem i po něm.

Klasifikace FCI: skupina 7 - ohaři, sekce 1.1 Kontinentální ohaři typ "Brague" s pracovní zkouškou.


Krátký historický přehled: Německý drátosrstý ohař je drsnosrstým ohařem, který byl po chovatelských počátcích na konci 19. století (Griffon Korthals) chován od přelomu století na základě představ HEGEWALDA (Sigismund, svobodný pán ze Zedlitzu a Neukirchu) s jasně stanoveným chovatelským cílem. Tímto cílem bylo získat drátosrstého německého lovecky upotřebitelného výkonného psa s pevnou povahou. Na základě zásady „výkonem k typu“ a s důsledným dodržováním chovatelské svobody vznikl z nejlepšího materiálu různých drsnosrstých plemen (pudlpointer, Griffon Korthals, německý hrubosrstý ohař) s přimísením krve německého krátkorstého ohaře zanedlouho lovecky upotřebitelný pes, který se vyznačoval praktickým osrstěním odolným proti počasí a všestranností ve všech ohledech lovecké praxe. Díky těmto vlastnostem se německý drátosrstý ohař stal během několika málo desetiletí v Německu i v celé řadě dalších zemí světa nejoblíbenějším a nejosvědčenějším z velkých lovecky upotřebitelných psů.

Celkový vzhled: ohař ušlechtilého vzhledu, s tvrdým osrstěním, které dokonale pokrývá a chrání kůži, s pozorným a energickým výrazem. Jeho pohyb by měl být silný a vydatný, prostorný, plynulý a harmonický.

Důležité proporce: délka trupu by měla pokud možno odpovídat kohoutkové výšce. Délka trupu může přesahovat kohoutkovou výšku až o 3 cm.

Povaha/charakter: pevná, zvládnutá, vyrovnaná, beze strachu ze zvěře, neprojevuje citlivost na výstřel, není plachá ani agresivní.

Hlava: odpovídající velikosti těla a pohlaví. Linie hlavy lehce divergující (mírně rozbíhavé).

Lebka: plochá, jen po stranách lehce zaoblená, středně široká; výrazně vyjádřené nadočnicové oblouky.

Stop: vyjádřený, dobře patrný.

Lebka / obličejové části

Nosní houba: barva srsti s odpovídající silnou pigmentací. Dobře otevřené nosní otvory.

Tlama: dlouhá, široká, silná, hluboká tlama. Lehce římský nos.

Pysky: silné, přiléhající a nevisící. Dobrá pigmentace odpovídající barvě srsti.

Čelisti / zuby: velké zuby. Silné čelisti s pravidelným a úplným nůžkovým skusem, přičemž horní řada řezáků přesahuje přes dolní řadu řezáků, zuby se navzájem dotýkají a zuby stojí kolmo v čelistech. Úplný chrup se 42 zuby odpovídajícími zubnímu vzorci.

Oči: pokud možno tmavé, ne příliš hluboko uložené a nevystupující, s živým, ostražitým výrazem. Dobře pigmentované okraje očních víček dobře přiléhají k oční bulvě.

Uši: středně velké, vysoko a široko nasazené, nejsou stočené.

Krk: středně dlouhý, silně osvalený; lehce klenutá linie šíje, suchý krk.

Trup: 

Horní linie z profilu: rovná a lehce spadající.

Kohoutek: vyjádřený.

Hřbet: pevný, dobře osvalený.

Bedra: krátká, široká, svalnatá partie beder.

Záď: dlouhá a široká, lehce spadající a dobře osvalená. Široká pánev.

Hruď: široká a hluboká s vyjádřeným předhrudím a hrudní kost dosahující pokud možno daleko. Žebra dobře klenutá.

Dolní linie z profilu a břicho: v elegantním oblouku směrem dozadu lehce vtažené, suché.

Ocas: navazuje na linii hřbetu, nesen pokud možno vodorovně nebo lehce nahoru, ne strmě; není ani příliš silný, ani příliš tenký. Pro lovecké účely přiměřeně zkrácen. (V zemích, kde je zákonem zakázáno kupírování ocasu může ocas zůstat přirozený. Měl by dosahovat k hleznu a měl by být nesen rovně nebo lehce šavlovitě zahnutý).

Končetiny:

Hrudní končetiny:
Všeobecně: při pohledu zepředu rovné a rovnoběžné, při pohledu ze strany dobře postavené pod trup. Vzdálenost od země k loktům by měla zhruba odpovídat vzdálenosti od loktů ke kohoutku.

Plece: dobře šikmo dozadu uložená lopatka, silně osvalená. Dobré zaúhlení lopatky a nadloktí.

Nadloktí: pokud možno dlouhé, s dobrým suchým osvalením.

Loket: dobře přiléhající k trupu, není vytočen ven, ani vtočen dovnitř. Dobré zaúhlení nadloktí a předloktí.

Předloktí: suché a svisle postavené, silné kosti.

Zápěstí: silná.

Přední nadprstí: nepatrně směřující dopředu.

Tlapy hrudních končetin: oválné, okrouhlé, s těsně sevřenými prsty a dostatečně silnými, tvrdými, odolnými a dobře pigmentovanými polštářky. Směřují souběžně, nevytáčejí se dovnitř ani ven v postoji ani v pohybu.

Pánevní končetiny:
Všeobecně: při pohledu zezadu rovné a paralelně postavené. Dobré zaúhlení v kolenních kloubech a hleznech. Silné kosti.

Stehna: dlouhé, široké a svalnaté, dobré zaúhlení pánve a stehna.

Kolena: Sśilná, s dobrým zaúhlením stehna a lýtka.

Lýtka: dlouhá, svalnatá a šlachovitá.

Hlezno: silné.

Zadní nadprstí (nárt): krátké, kolmo postavené.

Tlapy pánevních končetin: oválné, okrouhlé, s těsně sevřenými prsty a dostatečně silnými, tvrdými, odolnými a dobře pigmentovanými polštářky. Směřují souběžně, nevytáčejí se dovnitř ani ven v postoji ani v pohybu.

Chody: prostorné, vpředu dlouhý krok a zezadu silný posun. Hrudní i pánevní končetiny se pohybují rovně a rovnoběžně. Držení psa je v pohybu vzpřímené. 

Kůže: pevně přiléhající, bez tvorby vrásek.

Osrstění
Srst: drátovitá, tvrdá, přiléhající a hustá. Krycí srst cca 2 až 4 cm dlouhá; hustá, vodu odpuzující podsada. Obrysy těla nesmí být zakryty dlouhou srstí. Tvrdost a velká hustota srsti musí poskytovat co možná nejlepší ochranu před povětrnostními vlivy a poraněními. Dolní části běhů a dolní část hrudníku a břicha má být pokryta kratší, ale hustou srstí, hlava a uši jsou pokryty kratší a současně hustší, ale ne měkčí srstí. Zvýrazněné obočí a silný, ne příliš dlouhý a pokud možno tvrdý vous podtrhují energický výraz tváře.

Barva:

 • Hnědý bělouš, s plotnami nebo bez nich.
 • Černý bělouš, s plotnami nebo bez nich.
 • Hnědý s bílým hrudním znakem nebo bez něj. 
 • Světlý bělouš.Ostatní barvy jsou nepřípustné.

Velikost: 

Kohoutková výška:
Psi: 61 až 68 cm. Feny: 57 až 64 cm.

Vady: jakákoliv odchylka od výše uvedených bodů se musí považovat za vadu, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru s odchylkou.

Těžké vady:

 • Krátká nebo úzká či špičatá tlama.
 • Slabě vyvinutý chrup.
 • Silně povolená oční víčka.
 • Propadlý nebo kapří hřbet.
 • Silná přestavěnost.
 • Silně vtočené nebo vytočené lokty.
 • Sudovitý postoj, kravský postoj nebo úzký postoj nebo pohyb.
 • Trvalý mimochod v kroku a v klusu, strnulý nebo krátký a drobivý krok.
 • Řídká srst, chybějící podsada.

Vylučující vady:

 • Jakákoliv slabost povahy, zejména chybějící lhostejnost k výstřelu, dále strach před zvěří, agresivita, nervozita, kousání ze strachu.
 • Předkus nebo podkus, zkřížený skus, chybějící zuby s výjimkou PM1, úzké postavení špičáků.
 • Entropium, ektropium; oči různých barev.
 • Vrozené zkrácení nebo znetvoření ocasu.
 • Chyby pigmentace.
 • Psi vykazující patrné psychické abnormality a nebo projevující vady chování musí být diskvalifikováni.


Poznámka: psi musí vykazovat dvě očividně normálně vyvinutá varlata, nacházející se zcela v šourku.

 
Copyright © 2019. Vivesbohemia.cz - chov a výcvik loveckých plemen. Designed by 4feet.cz